Boomschors

Boomschors heeft vele goede eigenschappen

Brandhout Despeghel levert boomschors. Boomschors heeft vele goede eigenschappen. Brandhout Despeghel in Oeselgem oogst de schors van boomstammen. Een gunstige eigenschap van de wanden van de cellen van boomschors is de ondoorlaatbaarheid, waardoor de boom wordt beschermd tegen aanvallen van buitenaf door bacteriën en schimmels. Wij leveren voornamelijk boomschors van Pinus soorten bomen. Dit zijn Noord-Europese naaldbomen, die schors leveren met een grote duurzaamheid. Boomschors kan prima dienen als bodembedekker van onderhoudsarme tuinen. Door de verstikkende werking van de boomschors wordt onkruidvorming beperkt. Het onkruid wordt letterlijk verstikt door een laag boomschors erop aan te brengen. Voordeel van boomschors afkomstig van Pinus naaldbomen is dat deze voordeliger is dan de veelvuldig toegepaste Franse boomschors. De onderste laag boomschors verteert na verloop van tijd en vormt een voedzame humus, wat de grondkwaliteit ten goede komt.

Vanaf 2016 zijn chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet meer vrij verkrijgbaar in België. Hierdoor wordt naarstig gezocht naar alternatieven om onkruid te weren. Het handmatig verwijderen van onkruid is een intensieve klus. Het weren van de vorming van onkruid is beter en dan komt boomschors in aanmerking. Chemische bestrijding heeft als nadeel dat het oppervlaktewater hierdoor aangetast wordt door giftige bestanddelen. Oppervlaktewater geschikt maken voor drinkwaterproductie wordt hierdoor intensiever. Met name glyfosaat is in dit opzicht berucht.